TIN – Tax identification Number & your bank account in NL

Sinds 1 januari 2016 is de CRS wet-en regelgevend van start gegaan. Dit houdt in dat alle financiële instellingen wettelijk verplicht zijn om van alle klanten hun belastinggegevens vast te leggen en te rapporteren aan de belastingdienst. Alle belastingdiensten van de 90 aangesloten landen, wisselen deze gegevens uit om belastingontduiking tegen te gaan.

Na wat bank afspraken is nu langzaam duidelijk wat er in de praktijk gaat veranderen en waar we rekening mee moeten houden bij het maken van afspraken.

Van iedere klant zullen we bij het maken van de afspraak hun TIN (Tax Identification Number) uit het land van herkomst moeten opgeven.

de 90 aangesloten landen zijn in deze link terug te vinden.

www.oecd.org

Share this post