Nieuwe Huisstijl verwacht in Q1 van 2019

Beste leden van de ARPN,

Nog even en de nieuwe website is live!!

Mark your calendar’s voor 21 maart a.s. voor de volgende Face – to – Face meeting. Details volgen.

 

Scholen verwachten forse toestroom van expatkinderen

Nederlandse scholen krijgen de komende jaren te maken met een groeiend aantal kinderen van expats. Probleem daarbij is dat de kinderen lang niet altijd Nederlands spreken en dat scholen geen geld krijgen voor extra onderwijs.

Dat schrijft Trouw vanmorgen. Met name in de regio’s Eindhoven, Amsterdam en Den Haag nemen bedrijven steeds meer ict’ers en technici aan. Hun kinderen gaan minder vaak naar internationale scholen, maar komen op reguliere Nederlandse scholen terecht.

“De behoefte is veranderd”, zegt Geert Simons in de krant. Hij is directeur van een basisschool en houdt zich namens 22 scholen in de regio Eindhoven bezig met internationalisering. “Voorheen betaalde de werkgever de kosten voor een dure internationale school, maar door de snelle groei van het aantal buitenlandse werknemers is dat niet meer vanzelfsprekend.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Amstelveen bestaan er wachtlijsten voor internationale scholen. Ook duurt een verblijf van expats in Nederland nu vaak langer dan een paar jaar. “Dat kan zomaar de hele basisschoolperiode zijn.”

Extra geld

Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiding herkent het probleem. “De ouders hebben het recht te kiezen voor een Nederlandse school en die school is verplicht om de kinderen aan te nemen”, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar waar scholen extra geld krijgen voor taallessen voor migrantenkinderen, geldt dat niet voor kinderen van expats, omdat die vaak maar een paar jaar blijven.”

Het ministerie van OCW en de betrokken bedrijven moeten volgens Van Haren nu in gesprek om voldoende middelen te krijgen voor het onderwijs aan expat-kinderen. “Vaak spreken die kinderen helemaal geen Nederlands. Maar dat moeten ze wel leren, omdat het onderwijs in het Nederlands wordt gegeven. Het aanleren van de taal kost ontzettend veel extra tijd en daar is nu geen geld voor.”

In Eindhoven, waar veel expats wonen die werken op de High Tech Campus, begint vandaag een nieuwe internationale kleuterklas waarin veel aandacht is voor de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. De klas is speciaal bedoeld voor jonge kinderen van ouders die niet weten hoe lang ze in Nederland blijven. Ook Nederlandse kinderen zijn welkom in deze klas, zegt directeur Simons in Trouw. Is het een succes, dan begint een tweede Eindhovense school na de zomer ook met zo’n klas.

Source: NOS.nl

ARPN Kerstwens en datum Face-to-Face meeting 21 maart 2019

Beste ARPN leden,

Het jaar 2018 was een roerig en interessant jaar voor al onze leden.

Het begon met de GDPR en de invoering in al haar facetten. Als bestuur hebben we geprobeerd om onze leden up to date te brengen met presentaties van specialisten. De documenten die door onze advocaat speciaal ontwikkeld zijn voor onze branche hebben jullie hopelijk goed kunnen gebruiken.

Daarna kwam natuurlijk de beoogde aanpassing in de 30% regeling die nogal wat stof deed opwaaien. Ook hierover is door specialisten kennis met jullie gedeeld in de tweede face to face meeting. Vanuit de specialisten en tevens vanuit de ARPN zijn er protesten gestuurd om het belang van een overgangsregeling te benadrukken. Het lijkt effect te hebben gehad nu er toch een transitie-periode is ingezet.

Er zijn verscheidene meetings met overheidsinstanties aangegaan, waaronder de IND, InAmsterdam, alle Expat Centra, en de projectgroep MRA. Dit alles om ervoor te zorgen dat de ARPN meer betrokken wordt bij de verschillende beslissingstrajecten en om feedback omtrent de gang van zaken te kunnen geven.

Onze volgende face to face meeting zal in het teken van MRA staan. We hebben sprekers vanuit InAmsterdam bereid gevonden om ons bij te praten over de huisvesting- en schoolsituatie in de regio. Het komende jaar speelt Brexit tevens een grote rol. Het is nog niet duidelijk waar dit heen gaat, maar spannend is het wel. Wellicht dat de IND aanhaakt om over Brexit te spreken.

Wij als bestuur willen jullie hartelijk danken voor jullie bijdragen en enthousiasme over de nieuwe manier waarop we de ARPN meetings vormgeven – het met elkaar delen van relevante informatie in ons vakgebied. De nieuwe huisstijl, waar jullie nu al iets van zien middels deze mail, zal ons helpen om deze doelstelling te ondersteunen. We verwachten ten tijde van de volgende Face-to-Face meeting op donderdag 21 maart 2019, of zoveel vroeger als mogelijk, de nieuwe website te kunnen lanceren.

Een hele fijne kerstperiode en een gezond 2019!!

Names het ARPN Bestuur,

Petra Hasselbach
Chair

Terugblik op Face to Face meeting Schiphol

Goedemorgen leden van de ARPN,

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid gisteren.

Rondvraag tijdens de borrel heeft ons geleerd dat we met het nieuwe bestuur op de juiste weg zijn met de sessies gericht op kennisdeling. De presentaties omtrent  de veranderingen in de 30% Regeling, de impact op hiervan op onze klanten, en het kopen van huizen door employees van onze klanten, door Limes en Eurohoff, waren informatief en interessant.

Nogmaals dank aan Huub Kapel (Limes) en Cees Hoff (Eurohoff) voor de duidelijke uiteenzettingen.

Als jullie onderwerpen hebben waar we de volgende meeting aan kunnen wijden, laat het tijdig weten, zodat we hiermee aan de slag kunnen en experts uit op dit gebied kunnen uitnodigen om ons wijzer te maken. Dit kan op info@arpn-relocation.org

Hou de LinkedIn pagina van de ARPN in de gaten. Binnen afzienbare tijd zal deze er anders uitzien gezien het feit dat de ARPN een huis stijl wijziging zal ondergaan.

Hartelijke groet, namens het bestuur

 

Petra P. Hasselbach | Chair

Bi-annual Face to Face meeting Wednesday September 19th, 2018

Mark your calendars!!

We are organising our Face-to-Face meeting the day after “Prinsjesdag” to discuss the new 30% ruling and the impact of it on our clients and customers. There are also 3 new associate members who will introduce themselves.  You will receive your personal invitation by mail. If you haven’t received it by the Friday September 7th, please contact our Secretary Esmée Mos at info@arpn-relocation.org.

Thank you!

Protestbrief betreffende de voorgenomen aanpassing 30% regeling

Aan de heer Menno Snel, Wij richten ons graag tot u met betrekking tot uw voorgenomen aanpassingen betreffende de 30% regeling. De ARPN is de Association of Relocation Professionals in the Netherlands. Wij zijn een non profit organisatie voor Nederlandse professionele Relocation en Immigration bedrijven. De ARPN is opgericht in 2006 en is sindsdien flink […]

Bi-annual Face to Face meeting April 18th, 2018

Aan alle leden

De agenda voor de ARPN meeting voor 18 april 2018 is nu duidelijk, zoals ook de locatie. Met dank aan de Lighthouse Group voor het organiseren, gaan we naar het casino in booming Eindhoven!

Locatie:

Holland Casino | Poker Room

Heuvel Galerie 134

5611 DC Eindhoven

Voor een aantal organisaties deze keer iets verder reizen, maar het is zeker de moeite waard! Van 14.00 – 16.00 uur hebben wij onze ARPN full members meeting; daarna gaan wij verder met de all members meeting en de borrel.

GDPR workshop January 16th, 2018

Subject: GDPR workshop

Dear all,

This is to confirm that we will have an extra meeting with our members and associate members regarding the new EU Regulation GDPR, which becomes effective as per May 25th, 2018.

When: Tuesday January 16, 14:00

Location: Hotel Sassenheim, Warmonderweg 8, 2171 AH Sassenheim.

Please let our Secretary know if you’ll be able to attend.

Kind regards,

Cristian

ARPN Ziektekostenverzekering, collectief ook voor 2018

Beste ARPN relatie,

ONVZ Zorgverzekeraar biedt jou als relatie van ARPN Relocation een korting van 9% op de zorgpremie voor het basispakket en 12% op de aanvullende pakketten . Meld je aan voor 31 december en ONVZ zegt jouw huidige zorgverzekering kosteloos voor je op.

Bereken je premie voor 2018 en stap direct over naar ONVZ.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met ons assurantiekantoor Standaert De Gier & Zuidberg Financieel Adviseurs via 023 534 50 23 of info@sdgz.nl. Je kunt ook direct contact opnemen met ONVZ via 030 639 64 60 of mijnvraag@onvz.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ARPN Relocation

Bi-annual Face-to-Face meeting

Beste allemaal,

Hopelijk hebben jullie allemaal een  goede en productieve zomer achter de rug. De foto bij deze post is het typisch Hollandse wolkenbeeld wat past bij de Herfst op dit moment.

Het is weer tijd voor een  face-to-face-meeting van de ARPN.

Wanneer:  2 november om 14.00 uur voor de full members; vanaf 16.00 uur voor full members en associate members

Waar: VERRA Real Estate, Eisenhowerlaan 116, 2527 KM Den Haag (parkeren gratis, vlakbij de locatie in de zijstraten van de Eisenhowerlaan)

Tot 2 november!

Het Bestuur