Scholen verwachten forse toestroom van expatkinderen

Nederlandse scholen krijgen de komende jaren te maken met een groeiend aantal kinderen van expats. Probleem daarbij is dat de kinderen lang niet altijd Nederlands spreken en dat scholen geen geld krijgen voor extra onderwijs.

Dat schrijft Trouw vanmorgen. Met name in de regio’s Eindhoven, Amsterdam en Den Haag nemen bedrijven steeds meer ict’ers en technici aan. Hun kinderen gaan minder vaak naar internationale scholen, maar komen op reguliere Nederlandse scholen terecht.

“De behoefte is veranderd”, zegt Geert Simons in de krant. Hij is directeur van een basisschool en houdt zich namens 22 scholen in de regio Eindhoven bezig met internationalisering. “Voorheen betaalde de werkgever de kosten voor een dure internationale school, maar door de snelle groei van het aantal buitenlandse werknemers is dat niet meer vanzelfsprekend.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Amstelveen bestaan er wachtlijsten voor internationale scholen. Ook duurt een verblijf van expats in Nederland nu vaak langer dan een paar jaar. “Dat kan zomaar de hele basisschoolperiode zijn.”

Extra geld

Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiding herkent het probleem. “De ouders hebben het recht te kiezen voor een Nederlandse school en die school is verplicht om de kinderen aan te nemen”, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar waar scholen extra geld krijgen voor taallessen voor migrantenkinderen, geldt dat niet voor kinderen van expats, omdat die vaak maar een paar jaar blijven.”

Het ministerie van OCW en de betrokken bedrijven moeten volgens Van Haren nu in gesprek om voldoende middelen te krijgen voor het onderwijs aan expat-kinderen. “Vaak spreken die kinderen helemaal geen Nederlands. Maar dat moeten ze wel leren, omdat het onderwijs in het Nederlands wordt gegeven. Het aanleren van de taal kost ontzettend veel extra tijd en daar is nu geen geld voor.”

In Eindhoven, waar veel expats wonen die werken op de High Tech Campus, begint vandaag een nieuwe internationale kleuterklas waarin veel aandacht is voor de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. De klas is speciaal bedoeld voor jonge kinderen van ouders die niet weten hoe lang ze in Nederland blijven. Ook Nederlandse kinderen zijn welkom in deze klas, zegt directeur Simons in Trouw. Is het een succes, dan begint een tweede Eindhovense school na de zomer ook met zo’n klas.

Source: NOS.nl

Share this post