Bi-annual Face to Face ARPN meeting January 18, 2017

Beste ARPN leden & associate leden,

Het ARPN bestuur organiseert een extra ledenvergadering; we willen graag de nieuwe reglementen + code of conduct voorleggen. De wijzigingen zijn nodig om één van onze uitgangspunten (verhogen en waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten) 100% duidelijk te hebben.

Voor de nieuwe reglementen geldt dat die door 2/3 van de aanwezige full members moeten worden goedgekeurd. Iedere full member heeft één stem. Associate members mogen bij de stemming zijn en kunnen op- en aanmerkingen plaatsen maar hebben geen stemrecht. In de bijlage vind je de betreffende documenten toegevoegd, waarbij de veranderingen in rood zijn aangegeven. Daarnaast willen we graag de plannen en de planning doornemen voor wat betreft de bestuursverkiezing die in maart zal plaatsvinden.

En wat is er nou leuker om het nieuwe jaar goed te beginnen als vereniging? Daarom nodig ik iedereen van harte uit om na de vergadering, vanaf ongeveer 16.30 uur, het glas te heffen op het nieuwe jaar.

We zijn van harte welkom bij Hotel Jansen (not for tourists) in Amsterdam, waar we ook even mogen rondkijken.

Datum: 18 januari, 15.00 uur
Plaats: Hotel Jansen, Valschermkade 19, 1059 CD Amsterdam

Share this post