ARPN Kerstwens en datum Face-to-Face meeting 21 maart 2019

Beste ARPN leden,

Het jaar 2018 was een roerig en interessant jaar voor al onze leden.

Het begon met de GDPR en de invoering in al haar facetten. Als bestuur hebben we geprobeerd om onze leden up to date te brengen met presentaties van specialisten. De documenten die door onze advocaat speciaal ontwikkeld zijn voor onze branche hebben jullie hopelijk goed kunnen gebruiken.

Daarna kwam natuurlijk de beoogde aanpassing in de 30% regeling die nogal wat stof deed opwaaien. Ook hierover is door specialisten kennis met jullie gedeeld in de tweede face to face meeting. Vanuit de specialisten en tevens vanuit de ARPN zijn er protesten gestuurd om het belang van een overgangsregeling te benadrukken. Het lijkt effect te hebben gehad nu er toch een transitie-periode is ingezet.

Er zijn verscheidene meetings met overheidsinstanties aangegaan, waaronder de IND, InAmsterdam, alle Expat Centra, en de projectgroep MRA. Dit alles om ervoor te zorgen dat de ARPN meer betrokken wordt bij de verschillende beslissingstrajecten en om feedback omtrent de gang van zaken te kunnen geven.

Onze volgende face to face meeting zal in het teken van MRA staan. We hebben sprekers vanuit InAmsterdam bereid gevonden om ons bij te praten over de huisvesting- en schoolsituatie in de regio. Het komende jaar speelt Brexit tevens een grote rol. Het is nog niet duidelijk waar dit heen gaat, maar spannend is het wel. Wellicht dat de IND aanhaakt om over Brexit te spreken.

Wij als bestuur willen jullie hartelijk danken voor jullie bijdragen en enthousiasme over de nieuwe manier waarop we de ARPN meetings vormgeven – het met elkaar delen van relevante informatie in ons vakgebied. De nieuwe huisstijl, waar jullie nu al iets van zien middels deze mail, zal ons helpen om deze doelstelling te ondersteunen. We verwachten ten tijde van de volgende Face-to-Face meeting op donderdag 21 maart 2019, of zoveel vroeger als mogelijk, de nieuwe website te kunnen lanceren.

Een hele fijne kerstperiode en een gezond 2019!!

Names het ARPN Bestuur,

Petra Hasselbach
Chair

Share this post